Největší firemní FVE postavili Greenbuddies: Realizace 2023

Největší firemní fotovoltaika

Udržitelná energie FVE pro firmy: Představení solárního projektu pro Denso Liberec, realizace společností Greenbuddies v roce 2023 v Libereckém kraji

Největší firemní FVE pozemní solární elektrárna_realizace_Greenbuddies_pro_ČEZ_Denso_Liberec
Greenbuddies logo

Greenbuddies postavili největší firemní fotovoltaickou elektrárnu v Libereckém kraji na nevyužívané průmyslové ploše společnosti Denso, výrobce automobilových komponentů. Tato pozemní instalace sestávající z téměř 4 000 panelů a celkovým instalovaným výkonem 1,7 MWp, bude produkovat elektřinu přímo pro tovární provoz. Projekt, realizovaný pro ČEZ ESCO, ukazuje význam alternativních zdrojů energie pro průmyslové aplikace.

Společnost Denso, sídlící v Liberci, se rozhodla pro ekologickou investici a na okraji svého průmyslového areálu, který patří mezi méně využívané lokality, postavila novou pozemní fotovoltaickou elektrárnu. Tento krok je součástí širšího trendu využívání obnovitelných zdrojů energie v průmyslovém sektoru. Instalace, sestávající z 3 724 solárních panelů, má kapacitu vyprodukovat ročně až 1,6 GWh elektrické energie. To odpovídá průměrné roční spotřebě přibližně 450 českých domácností.

Denso využívá vyrobenou elektřinu přímo pro potřeby svého závodu, což firmě umožňuje dosáhnout významných energetických úspor a snížit závislost na distribuční síti. Kromě ekonomických výhod přináší instalace fotovoltaické elektrárny také významný přínos pro životní prostředí díky redukci uhlíkové stopy továrny. Tím Denso přispívá k ochraně přírody a podporuje udržitelný rozvoj regionu.

Komplexní přístup GreenBuddies k realizaci fotovoltaických projektů

Kromě samotné realizace fotovoltaické elektrárny měli GreenBuddies na starosti i představební fázi, která zahrnovala zpracování detailní projektové dokumentace pro provedení stavby a nákup nezbytných komponentů. Tento krok byl klíčový pro hladký průběh celého projektu. Po dokončení této fáze přistoupili k instalaci elektrárny a jejímu závěrečnému uvedení do provozu.

Pečlivě připravená prováděcí dokumentace, sestavená dle nejnovějších technických standardů, zajistila, že nákup komponentů a samotná výstavba proběhly bez potřeby jakýchkoliv dodatečných úprav. Tento přístup jim umožnil vyvarovat se nečekaným komplikacím během realizace a zároveň zajistil vysokou kvalitu a efektivitu celého projektu.

Firemní fotovoltaika Greenbuddies pro Penny realizace 2023, FVE pro firmy

Úspěšné řešení výzev při instalaci fotovoltaických panelů

V průběhu realizace se tým GreenBuddies úspěšně vypořádal i se složitými geologickými podmínkami. Narazili na nečekané překážky v podobě větších kamenů v půdě, které zpomalily proces instalace fotovoltaických konstrukcí. Aby projekt dokončili včas, nasadili více ramovacích strojů pro zasazování konstrukcí do země. Díky této efektivní reakci a důrazu na dodržení termínů dokázali projekt dokončit ve smluveném čase, což je pro GreenBuddies klíčové.

Firemní fotovoltaika Greenbuddies pro Penny realizace 2023, FVE pro firmy.

V reakci na nestabilní ceny energií se stále více firem zaměřuje na hledání možností, jak snížit a optimalizovat své provozní náklady. Tyto společnosti si stále více uvědomují svou klimatickou zodpovědnost a ocení rychlou návratnost investic do obnovitelných zdrojů energie. Investicí do fotovoltaických systémů si mohou zajištět efektivní a cenově dostupný zdroj bezemisní elektřiny, což přispívá k posílení jejich energetické nezávislosti.

Inovace a udržitelnost: Fotovoltaika na brownfieldech v Libereckém kraji

V rámci strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2027 se klade důraz na budování obnovitelných zdrojů primárně na brownfieldech nebo na existujících stavebních plochách. Tento záměr splňuje nová fotovoltaická elektrárna realizovaná námi na okraji areálu společnosti Denso, která produkuje čistou energii a přispívá k ochraně životního prostředí. Jedná se o klíčový krok k efektivnímu využití nevyužitých průmyslových ploch, které jsou před instalací fotovoltaiky revitalizovány. Umístění FVE na brownfieldech podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje nutnost zasahovat do zelených ploch pro energetické využití. Tato strategie ukazuje, jak mohou inovace v energetice přinášet pozitivní efekty pro životní prostředí i ekonomiku, a stává se příkladem pro udržitelný rozvoj v energetickém sektoru.

Největší firemní FVE pozemní solární elektrárna_realizace_Greenbuddies_pro_ČEZ_Denso_Liberec

Největší firemní FVE od společnosti Greenbuddies

Další články