Měření rychlosti internetu

Zjistěte, proč vaše internetové připojení nedosahuje očekávané rychlosti

Connectivity.cz logo

Měřte, analyzujte a optimalizujte vaši online konektivitu pro bezproblémové prohlížení a streamování.

Nástroje pro měření rychlosti připojení k internetu pro rok 2024: Jak dosáhnout optimální výkonnosti a odhalit, zda máte pomalé připojení

Trápí vás rychlost připojení k Internetu? Někdy vše chodí jako po másle, ale jindy se stránky načítají pomalu, sekají se videa na YouTube, anebo trvá dlouho odeslání mailů s větší přílohou. A vy pořád nevíte, co způsobuje problém. Jako první byste měli vyzkoušet některý z bezplatných nástrojů pro měření rychlosti internetu. Na výběr jich je dostatek, ovládání bývá velmi jednoduché a výsledky prakticky okamžité. 

Pro použití takového nástroje se nemusíte nikde registrovat ani přihlašovat, navíc před případným hlášením problému s pomalým internetem svému poskytovateli je velmi vhodné mít aktuální výsledky měření. Navíc, pokud jsou výsledky měření v pořádku, pak problém bývá obvykle u Vás a poskytovatel jej stejně nemá jak vyřešit. To, že není problém u poskytovatele, zjistíte právě měřením rychlosti.

Abyste výsledkům lépe rozuměli, vysvětlíme základní parametry, co z výsledků zjistíte a několik důležitých rad, jak dále postupovat. Popíšeme zde nástroj NetTest, který spravuje Český telekomunikační úřad.

Nejlepší nástroj pro měření rychlosti internetu od ČTÚ: NetTest

Nástroj ČTÚ-NetTest, provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, poskytuje informace o skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a zpoždění (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření s výsledkem v podobě PDF dokumentu, který můžete použít pro případnou reklamaci poskytovateli internetu.

Pokud chcete provést reklamaci služby přístupu k internetu, je nutné vždy využít režimu certifikovaného měření, přičemž jediným přípustným způsobem měření je připojení vašeho uživatelského zařízení (PC, notebook) přímo ke koncovému zařízení (routeru, resp. modemu) nebo do koncového bodu sítě (pokud umožňuje přímé připojení uživatelského zařízení bez nutnosti konverze), a to kabelem (nikoli pomocí Wi-Fi), za dále definovaných podmínek.

Mějte prosím na paměti, že nejen výkon vašeho uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti.

Odkaz na měřící nástroj ČTÚ-NetTest. Před měřením doporučujeme restartovat modem nebo router, někdy právě tato zařízení způsobují pomalé připojení.

Co znamenají naměřené parametry?

Rychlost stahování (download)

Označuje směr přenosu dat z internetu k Vám. Označuje se nejčastěji v Megabitech za sekundu (Mb/s), případně v Gigabitech za sekundu (Gb/s). Výsledná hodnota je skutečně dosahovanou rychlostí za interval měření 10 sekund. Tato skutečně dosahovaná rychlost charakterizuje skutečný výkon služby přístupu k internetu.

Hodnota rychlosti stahování odpovídá transportní vrstvě připojení k internetu, a to při použití protokolu TCP. Rychlost stahování by se měla po většinu dne (95 % času dne) pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Tyto rychlosti naleznete ve smluvních podmínkách. Rychlost může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoli takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby. Výpadkem služby se rozumí takový stav, kdy rychlost stahování klesne pod hodnotu minimální rychlosti uvedenou ve smluvních podmínkách. V těchto případech doporučujeme službu reklamovat.

Rychlost vkládání (upload)

Označuje směr přenosu dat od Vás do internetu. Označuje se také v Megabitech za sekundu (Mb/s), případně v Gigabitech za sekundu (Gb/s). Výsledná hodnota je skutečně dosahovanou rychlostí za interval měření 10 sekund. Tato skutečně dosahovaná rychlost charakterizuje skutečný výkon služby přístupu k internetu.

Rychlost vkládání je často inzerována s výrazně nižší hodnotou než rychlost stahování (download). Nicméně i rychlost vkládání je důležitá, protože komunikace na internetu probíhají obousměrně. Rychlost vkládání je důležitá např. při odesílání mailů, sdílení souborů nebo videokonferencích.

Hodnota rychlosti vkládání odpovídá transportní vrstvě připojení k internetu, a to při použití protokolu TCP. Rychlost stahování by se měla po většinu dne (95 % času dne) pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Tyto rychlosti naleznete ve smluvních podmínkách. Rychlost může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoli takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby. Výpadkem služby se rozumí takový stav, kdy rychlost stahování klesne pod hodnotu minimální rychlosti uvedenou ve smluvních podmínkách. V těchto případech doporučujeme službu reklamovat.

Zpoždění (ping)

Technicky správně obousměrné zpoždění, je čas, po který putuje datový paket vyslaný z vašeho zařízení prostřednictvím internetu až k měřicímu serveru nástroje ČTÚ-NetTest a zpět. Ping se udává v milisekundách (ms). Vysoké hodnoty mohou znemožnit využívání služeb v reálném čase (např. IPTV nebo VoIP) a bývají také jednou z příčin poklesu skutečně dosahovaných rychlostí (download a upload). Obecně platí, že vlivem zatížení sítě poskytovatele internetu hodnota pingu roste a naopak. Během měření prostřednictvím pingu se využívá protokol síťové vrstvy ICMP.

Je naměřený výsledek špatný

Výsledky měření je třeba srovnat s rychlostmi uvedenými ve smluvních podmínkách. ČTÚ vydal obecné oprávnění VO-S/1/08.2020-9, které specifikuje čtyři rychlosti pro pevný internet (upload a download): inzerovanou, maximální, běžně dostupnou a minimální. Vztah mezi těmito rychlostmi a definice odchylek jsou stanoveny v oprávnění. Skutečná rychlost (upload a download) naměřená pomocí nástroje NetTest by měla většinu času odpovídat rozmezí mezi maximální a běžně dostupnou rychlostí. Krátkodobý pokles pod běžně dostupnou rychlost není problém, pokud nezpůsobí velké odchylky nebo výpadky služby. V případě problémů s rychlostí máte právo reklamovat. NetTest poskytne certifikovaný měřicí režim s výsledky ve formě PDF pro reklamaci.

Jakým prahovým hodnotám odpovídají jednotlivé barevné interpretace

Barevná škála interpretace výsledků měření poskytuje informaci o tom, jaký výkon dosahuje služba přístupu k internetu v dané lokalitě. Vyhodnocení naměřených hodnot jednotlivých sledovaných parametrů se zobrazí bez ohledu na vaši službu přístupu k internetu. Žlutá a červená barva představují oblasti, kde služby přístupu k internetu vykazují nižší výkony (download, upload, ping). Naproti tomu zelená a tmavě zelená barva představují oblasti, kde služby přístupu k internetu dosahují vysokých výkonů.

Použité barevné škálování je nezávislé na přístupové technologii a vychází výhradně z naměřených hodnot sledovaných parametrů služby přístupu k internetu na základě definovaných rozsahů hodnot pro jednotlivé parametry pro dané barevné označení.

Meření rychlosti Internetu

Co znamená certifikovaný nástroj

ČTÚ-NetTest je certifikovaným nástrojem ve smyslu Nařízení (EU) 2015/2120. Znamená to, že jde o monitorovací mechanismus zavedený a provozovaný Českým telekomunikačním úřadem za účelem ověření výkonu služby přístupu k internetu koncovým uživatelem a možnosti aktivace prostředků nápravy. ČTÚ garantuje jeho funkčnost, jistou míru přesnosti, konektivitu s vysokou kapacitou připojení do peeringového uzlu a transparentnost metody.

Co znamená certifikované měření Internetu

Certifikované měření internetu znamená proces, který je pevně definován provedením 6 časově oddělených testů během kalendářního dne v rámci měřicího cyklu a za splnění předepsaných podmínek měření. Měřicí rámec trvá 1 hodinu a 30 minut. V rámci testu jsou automaticky prováděna jednotlivá měření o celkové délce měření 10 sekund pro každý směr datové komunikace (download a upload). Časový rozestup mezi jednotlivými testy je 15 minut. ČTÚ doporučuje používat nástroj ČTÚ-NetTest v režimu certifikovaného měření služeb přístupu k internetu do inzerovaných rychlostí (včetně) 500/250 Mb/s (download/upload).

Jak správně měřit rychlost připojení do internetu

Abyste měřením dosáhli správných výsledků, tedy abyste měřili především a výhradně jen službu od poskytovatele, je třeba jej provádět správně. Pokud budete měřit rychlost internetu z počítače připojeného přes zarušenou bezdrátovou síť, pak nezískáte relevantní výsledky. Měřit je třeba ze zařízení připojeným kabelem přímo do routeru, ve kterém končí služba od poskytovatele internetu- tzv. koncový bod sítě. Poskytovatel nemůže ovlivnit kvalitu následné bezdrátové sítě, kde dochází k zarušení často vysokým množstvím zařízení v okolí, například od sousedů. Před měřením odpojte všechna zařízení od přístupu na internet.

Další volně dostupné nástroje pro měření rychlosti

Speedtest by Ookla

nperf

LUPA.cz

mojeip.cz

Měření rychlosti internetu zdarma a jednoduše

Měření rychlosti internetu je zásadní pro každého, kdo chce získat jasný přehled o výkonnosti svého internetového připojení. Ať už jste domácí uživatel snažící se streamovat filmy bez přerušení, nebo firma závislá na rychlé a spolehlivé online komunikaci, náš nástroj vám poskytne přesné údaje o vaší aktuální rychlosti stahování, nahrávání a latenci

Díky těmto informacím můžete lépe pochopit, zda dostáváte službu, za kterou platíte, a zda je váš internet dostatečně rychlý pro vaše potřeby.

Test rychlosti internetu jako nejjednoduší nástroj pro odhalení problémů s pomalým připojením k internetu

Test rychlosti internetu se ukazuje jako nejjednodušší a nejpřímější nástroj, který uživatelům pomáhá odhalit potenciální problémy s jejich internetovým připojením. V dnešní době, kdy je spolehlivé a rychlé připojení k internetu zásadní pro práci, vzdělávání i zábavu, může být jakákoli nesrovnalost v rychlosti velmi frustrující.

S pomocí testu rychlosti mohou uživatelé rychle získat přehled o aktuální rychlosti stahování a odesílání dat, což je první krok k diagnostice a řešení problémů. Tento nástroj nabízí okamžité výsledky, které umožňují uživatelům porovnat skutečnou rychlost s rychlostí, kterou jim slibuje jejich poskytovatel internetových služeb.

Navíc test rychlosti internetu umožňuje uživatelům identifikovat, zda je problém s rychlostí připojení omezen na určité webové stránky nebo služby, nebo se jedná o širší problém s jejich internetovým připojením. To je zvláště užitečné v situacích, kdy lidé pracují z domova nebo streamují obsah vysoké kvality, kde je každý megabit za sekundu důležitý.

Prostřednictvím jednoduchého testu mohou uživatelé zjistit, zda potřebují kontaktovat svého poskytovatele služeb pro další podporu nebo jestli mohou problém vyřešit sami například restartováním routeru. Krátce řečeno, test rychlosti internetu je klíčovým nástrojem pro udržení vašeho online světa v plynulém chodu.

Rychlost internetu

Rychlost internetu je klíčovým faktorem, který ovlivňuje celkový online zážitek každého uživatele. V době digitálního věku, kdy se naše každodenní aktivity – od práce po zábavu – stále více přesouvají do online prostředí, se stává kvalitní a rychlé internetové připojení nezbytností. Nejenže umožňuje plynulé streamování videí a hladké videohovory, ale také zajišťuje efektivní práci v cloudových službách a rychlý přístup k online zdrojům. Proto je důležité pravidelně monitorovat a testovat rychlost vašeho připojení, abyste zajistili, že vaše internetová služba splňuje vaše potřeby a očekávání.

V případě, že zjistíte, že vaše rychlost internetu je nižší, než by měla být, existuje několik kroků, které můžete podniknout k jejímu zlepšení. Od jednoduchého restartování modemu až po konzultaci s vaším poskytovatelem internetových služeb o možných technických řešeních nebo upgrade vašeho tarifu. V každém případě je důležité mít na paměti, že rychlost internetu hraje zásadní roli ve vaší schopnosti využívat digitální svět bez omezení a frustrace. Proto je třeba ji nepodceňovat a věnovat jí náležitou pozornost.

Rychlost Internetu

Klíčové pojmy: certifikované měření rychlosti internetu, ČTÚ-NetTest, reklamace připojení k Internetu

Chcete svůj dům propojit s budoucností? Připojení na optickou síť CETIN přináší nejen bleskovou rychlost internetu, ale i stabilitu a spolehlivost, které překonávají veškerá očekávání. Náš nejnovější článek vás krok za krokem provede celým procesem od počáteční žádosti až po finální realizaci. 

Zjistěte, jaké jsou vaše možnosti, jaké přínosy optické připojení nabízí a jak můžete transformovat své domácí digitální prostředí. Přečtěte si náš průvodce a udělejte první krok k superrychlému internetu, který změní váš digitální život.

Čtěte Optický Internet CETIN

Často kladené otázky
Jak postupovat při reklamaci pomalého připojení

Nejprve proveďte test rychlosti internetu pomocí spolehlivého online nástroje, jako je Speedtest od Ookla, abyste získali objektivní údaje o vaší aktuální rychlosti připojení.

Vaše výsledky by měly odpovídat rychlosti, kterou garantuje váš poskytovatel internetových služeb ve vaší smlouvě. V případě velkých odchylek je na místě reklamace.

S výsledky testu rychlosti kontaktujte zákaznickou podporu vašeho poskytovatele internetu. V emailu nebo telefonickém hovoru specifikujte, jaké rychlosti jste dosáhli ve srovnání s rychlostí slíbenou ve smlouvě.

Doporučujeme provádět test rychlosti pravidelně, nejlépe v různých denních dobách, aby byly zaznamenány případné výkyvy v rychlosti.

Pokud nedojde k uspokojivému řešení vaší reklamace, můžete podat stížnost u Telekomunikačního úřadu nebo zvážit změnu poskytovatele služeb.

Ano, zkuste restartovat váš modem/router, zkontrolujte, zda nejsou vaše zařízení přetížená nebo zda ve vaší domácnosti neexistují signálové rušení. Také se ujistěte, že vaše zařízení nevykonávají náročné úlohy na internetu, které by mohly rychlost ovlivnit.