Meření rychlosti Internetu

Měření rychlosti internetu, nástroje, jednotlivé parametry

Měření rychlosti internetu Zjistěte, proč vaše internetové připojení nedosahuje očekávané rychlosti Měřte, analyzujte a optimalizujte vaši online konektivitu pro bezproblémové prohlížení a streamování. Ověřte skutečnou rychlost internetového připojení Identifikace problémů s připojením Získejte certifikované měření pro reklamaci poskytovateli Optimalizace nastavení sítě Pomalé připojení k Internetu kontaktujte nás Nástroje pro měření rychlosti připojení k internetu pro rok 2024: Jak dosáhnout optimální výkonnosti a odhalit, zda máte pomalé připojení Trápí vás rychlost připojení k Internetu? Někdy vše chodí jako po másle, ale jindy se stránky načítají pomalu, sekají se videa na YouTube, anebo trvá dlouho odeslání mailů s větší přílohou. A vy pořád nevíte, co způsobuje problém. Jako první byste měli vyzkoušet některý z bezplatných nástrojů pro měření rychlosti internetu. Na výběr jich je dostatek, ovládání bývá velmi jednoduché a výsledky prakticky okamžité.  Pro použití takového nástroje se nemusíte nikde registrovat ani přihlašovat, navíc před případným hlášením problému s pomalým internetem svému poskytovateli je velmi vhodné mít aktuální výsledky měření. Navíc, pokud jsou výsledky měření v pořádku, pak problém bývá obvykle u Vás a poskytovatel jej stejně nemá jak vyřešit. To, že není problém u poskytovatele, zjistíte právě měřením rychlosti. Abyste výsledkům lépe rozuměli, vysvětlíme základní parametry, co z výsledků zjistíte a několik důležitých rad, jak dále postupovat. Popíšeme zde nástroj NetTest, který spravuje Český telekomunikační úřad. Nejlepší nástroj pro měření rychlosti internetu od ČTÚ: NetTest Nástroj ČTÚ-NetTest, provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, poskytuje informace o skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a zpoždění (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření s výsledkem v podobě PDF dokumentu, který můžete použít pro případnou reklamaci poskytovateli internetu. Pokud chcete provést reklamaci služby přístupu k internetu, je nutné vždy využít režimu certifikovaného měření, přičemž jediným přípustným způsobem měření je připojení vašeho uživatelského zařízení (PC, notebook) přímo ke koncovému zařízení (routeru, resp. modemu) nebo do koncového bodu sítě (pokud umožňuje přímé připojení uživatelského zařízení bez nutnosti konverze), a to kabelem (nikoli pomocí Wi-Fi), za dále definovaných podmínek. Mějte prosím na paměti, že nejen výkon vašeho uživatelského zařízení, ale i operační systém má zásadní vliv na naměřené hodnoty skutečné rychlosti. Odkaz na měřící nástroj ČTÚ-NetTest. Před měřením doporučujeme restartovat modem nebo router, někdy právě tato zařízení způsobují pomalé připojení. Co znamenají naměřené parametry? Rychlost stahování (download) Označuje směr přenosu dat z internetu k Vám. Označuje se nejčastěji v Megabitech za sekundu (Mb/s), případně v Gigabitech za sekundu (Gb/s). Výsledná hodnota je skutečně dosahovanou rychlostí za interval měření 10 sekund. Tato skutečně dosahovaná rychlost charakterizuje skutečný výkon služby přístupu k internetu. Hodnota rychlosti stahování odpovídá transportní vrstvě připojení k internetu, a to při použití protokolu TCP. Rychlost stahování by se měla po většinu dne (95 % času dne) pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Tyto rychlosti naleznete ve smluvních podmínkách. Rychlost může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoli takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby. Výpadkem služby se rozumí takový stav, kdy rychlost stahování klesne pod hodnotu minimální rychlosti uvedenou ve smluvních podmínkách. V těchto případech doporučujeme službu reklamovat. Rychlost vkládání (upload) Označuje směr přenosu dat od Vás do internetu. Označuje se také v Megabitech za sekundu (Mb/s), případně v Gigabitech za sekundu (Gb/s). Výsledná hodnota je skutečně dosahovanou rychlostí za interval měření 10 sekund. Tato skutečně dosahovaná rychlost charakterizuje skutečný výkon služby přístupu k internetu. Rychlost vkládání je často inzerována s výrazně nižší hodnotou než rychlost stahování (download). Nicméně i rychlost vkládání je důležitá, protože komunikace na internetu probíhají obousměrně. Rychlost vkládání je důležitá např. při odesílání mailů, sdílení souborů nebo videokonferencích. Hodnota rychlosti vkládání odpovídá transportní vrstvě připojení k internetu, a to při použití protokolu TCP. Rychlost stahování by se měla po většinu dne (95 % času dne) pohybovat v rozmezí hodnot maximální rychlosti a běžně dostupné rychlosti. Tyto rychlosti naleznete ve smluvních podmínkách. Rychlost může na krátký okamžik klesnout pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, ovšem nikoli takovým způsobem, aby tento pokles způsobil vznik velkých odchylek nebo dokonce výpadku služby. Výpadkem služby se rozumí takový stav, kdy rychlost stahování klesne pod hodnotu minimální rychlosti uvedenou ve smluvních podmínkách. V těchto případech doporučujeme službu reklamovat. Zpoždění (ping) Technicky správně obousměrné zpoždění, je čas, po který putuje datový paket vyslaný z vašeho zařízení prostřednictvím internetu až k měřicímu serveru nástroje ČTÚ-NetTest a zpět. Ping se udává v milisekundách (ms). Vysoké hodnoty mohou znemožnit využívání služeb v reálném čase (např. IPTV nebo VoIP) a bývají také jednou z příčin poklesu skutečně dosahovaných rychlostí (download a upload). Obecně platí, že vlivem zatížení sítě poskytovatele internetu hodnota pingu roste a naopak. Během měření prostřednictvím pingu se využívá protokol síťové vrstvy ICMP. Je naměřený výsledek špatný Výsledky měření je třeba srovnat s rychlostmi uvedenými ve smluvních podmínkách. ČTÚ vydal obecné oprávnění VO-S/1/08.2020-9, které specifikuje čtyři rychlosti pro pevný internet (upload a download): inzerovanou, maximální, běžně dostupnou a minimální. Vztah mezi těmito rychlostmi a definice odchylek jsou stanoveny v oprávnění. Skutečná rychlost (upload a download) naměřená pomocí nástroje NetTest by měla většinu času odpovídat rozmezí mezi maximální a běžně dostupnou rychlostí. Krátkodobý pokles pod běžně dostupnou rychlost není problém, pokud nezpůsobí velké odchylky nebo výpadky služby. V případě problémů s rychlostí máte právo reklamovat. NetTest poskytne certifikovaný měřicí režim s výsledky ve formě PDF pro reklamaci. Jakým prahovým hodnotám odpovídají jednotlivé barevné interpretace Barevná škála interpretace výsledků měření poskytuje informaci o tom, jaký výkon dosahuje služba přístupu k internetu v dané lokalitě. Vyhodnocení naměřených hodnot jednotlivých sledovaných parametrů se zobrazí bez ohledu na vaši službu přístupu k internetu. Žlutá a červená barva představují oblasti, kde služby přístupu k internetu vykazují nižší výkony (download, upload, ping). Naproti tomu zelená a tmavě zelená barva představují oblasti, kde služby přístupu k internetu dosahují vysokých výkonů. Použité barevné škálování je nezávislé na přístupové technologii a vychází výhradně z naměřených hodnot sledovaných parametrů služby přístupu k internetu na základě definovaných rozsahů hodnot pro jednotlivé parametry pro dané barevné označení. Co znamená certifikovaný nástroj ČTÚ-NetTest je certifikovaným nástrojem ve smyslu Nařízení (EU) 2015/2120. Znamená to, že jde o monitorovací mechanismus zavedený a provozovaný Českým telekomunikačním úřadem za účelem ověření výkonu služby přístupu k internetu koncovým uživatelem a

Měření rychlosti internetu, nástroje, jednotlivé parametry Read More »